Garam Industri

Garam Industri dari PT.Garam Mas

Oleh: PT.Garam Mas  18/07/2011
Kata kunci: Garam, Garam Industri

Produk Garam Industri ^ Garam Kasar dan Garam Halus. Spesifikasi : 1.Kadar Garam 99% ^ Kadar Air 0, 03% 2.Warna putih jernih bersih 3.Isi volume @ 50 kg/ zak Harga : 1.Garam Kasar @Rp.2100/kg 2.Garam Halus @Rp.2500/kg Regards, Yulia Fetricia Marketing Ph.+622187721223 Cell Ph.0818933613

Kata kunci: Garam, Garam Industri