Bridge Cutting - Stone Cutting, Profiling Machine

Bridge Cutting - Stone Cutting, Profiling Machine dari Cahaya Bintang Engineering

Oleh: Cahaya Bintang Engineering  31/05/2010

Bridge Cutting ini : untuk memotong, Profil, Bulat dll
 di buat dengan control Satandard automatic ataupun CNC Controler.