Program Bimbingan Belajar:

Oleh: Pandu Insan  08/05/2011

                 Program Bimbingan Belajar:

  1. 1.Calistung untuk TK, SD kelas 1 dan 2
  2. 2. SD kelas 1 sampai dengan 6
  3. 3. SMP kelas 7 sampai 9
  4. 4. SMA kelas 10 sampai 12