Multimeter Digital DT9205A

Multimeter Digital DT9205A dari ghozim.com

Oleh: ghozim.com  12/09/2011
Kata kunci: elektrik

Multimeter Digital DT9205A adalah alat pengukur elektrik dengan display digital sehingga mendapatkan keakuratan dalam pengukuran.

Kata kunci: elektrik