Filter air / sistem filtrasi

Filter air / sistem filtrasi dari BANYU BIRU SEJATI

Oleh: BANYU BIRU SEJATI  20/11/2010
Kata kunci: industri, water treatment, kontraktor water treatment plant

FILTRATION (PENYARINGAN)

•    Sand Filter
•    Multimedia Filter
•    Carbon Filter
•    Iron Filter
•    Cartridge Filter
•    Ultra Filtration (UF)

•    Softener
Softener merupakan peralatan untuk menghilangkan kandungan ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dari dalam air. Dengan cara ini, kadar kesadahan (hardness) air. Prosesnya adalah menggantikan ion Ca dan Mg dari dalam air baku dengan ion natrium (Na).  Apabila softener telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka perlu dilakukan penambahan ion Na. Proses ini disebut sebagai regenerasi. Sumber ion Na adalah garam. Proses regenerasi dapat dilakukan dengan manual atau automatis (berdasarkan waktu atau volume air produk).

Kata kunci: industri, kontraktor water treatment plant, water treatment,