Jembatan timbang / Truck Scalae / Weighbridge Dini Argeo

Jembatan timbang / Truck Scalae / Weighbridge Dini Argeo dari CV. DIGITAL - JAKARTA

Oleh: CV. DIGITAL - JAKARTA  24/05/2012
Kata kunci: Jembatan Timbang, Truck Scale, Weighbridge

DINI ARGEO - ITALY
Digital Truck Scale - Weighbridge - Jembatan Timbang
Type  :  Pit / Pitless
Kapasitas                                   Platform size                  
20 ton                                         3 m x 6 m
40 ton                                         3 m x 9 m
50 ton                                         3 m x 12 m
60 ton                                         3 m x 12 m
80 ton                                         3 m x 16 m
100 ton                                       3 m x 18 m

Kata kunci: Jembatan Timbang, Truck Scale, Weighbridge