KONSULTASI TEHNIK PABX PANASONIC semua tipe

Oleh: Bytel Sarana Telkomindo  03/10/2009
Kata kunci: PABX Panasonic, PANASONIC PABX, IP PBX Panasonic

 PT. BYTEL SARANA TELKOMINDO khusus menjual Panasonic pabx system antara lain :
Tipe baru :

1. KX-TEB308
2. KX-TES824ND
3. KX-TEM824ND
4. KX-TDA30
5. KX-TDA100
6. KX-TDA200
7. KX-TDA600
8. KX-TDE100
9. KX-TDE 200
10. KX-TDE 600
11. KX-NCP 500
12. KX-NCP 1000

JUGA TERSEDIA TIPE LAMA :
KX-TDN 1232, KX-TD 1232, KX-TD500, KX-T336, KX-T192, XH SERIES,  DLL  
HOT LINE ; 08129308003, 92652521, 6868980
OFFICE : 021-42888767

Kata kunci: IP PBX Panasonic, PABX Panasonic, PANASONIC PABX, Panasonic PABX KX-TDA100, Panasonic PABX KX-TDA200, Panasonic PABX KX-TDE100, Panasonic PABX KX-TDE200, Panasonic PABX KX-TDE600, Panasonic Service Center, Service center PABX Panasonic,