KIRIMAN VIA KERETA API

KIRIMAN VIA KERETA API dari ASTINDO EXPRESS

Oleh: ASTINDO EXPRESS  18/07/2010
Kata kunci: jasa kurir, Cargo, Jasa Pindahan

PROGRAM :

1.VIA KERETA API

JAKARTA - SEMARANG - SURABAYA
10 Kg PERTAMA = 30.000 BERIKUTNYA = Rp.1.200/Kg

2. VIA KAPAL CEPAT

  • JAKARTA - PONTIANAK
Rp.6.000/Kg MIN 100Kg ATAU Rp.600.000/M3
  • JAKARTA - BATAM
Rp. 7.000/Kg MIN 100Kg ATAU Rp.700.000/M3
  • JAKARTA - BANJARMASIN
Rp. 7.000/Kg MIN 100Kg ATAU Rp.700.000/M3

Kata kunci: Cargo, jasa kurir, Jasa Pindahan, jasa pindahan pabrik, Kargo udara