Clevob 101

Oleh: CV NIESRINA TELUK MAS  24/02/2011
Kata kunci: Oil Spill Dispersant C-101

Clevob 101 901 adalah koagulan multifungsi yang bersifat multiguna sebagai koagulan dan demulsifer sebagai koagulan mampu menggumpalkan polutan dan sebagai demulsifer mampu menangkap kandungan minyak / oil 

Kata kunci: Oil Spill Dispersant C-101